VILUNDA ALLÉ

Att bo i bostadsrätt

Vår bostadsrättsförening äger båda fastigheterna och marken i området.

Du som medlem äger en andel i föreningen och har därmed nyttjanderätten till bostaden. Det är denna nyttjanderätt som kallas bostadsrätt.

Lagar och regler som gäller i en bostadsrättsförening är

 • Föreningens stadgar
 • Föreningens ordningsregler
 • Bostadsrätten

Medlemmarna i en bostadsrättsförening skall årligen välja en styrelse bland medlemmarna. Styrelsen är ansvarig för att föreningens egendom förvaltas på bästa sätt. För att klara detta tecknas avtal olika underleverantörer för t.ex. fastighetsskötsel, städning i trapphus och hissar samt sophantering. Styrelsen är också ansvarig för att föreningens ekonomi sköts på rätt sätt. Det innebär att den löpande redovisningen upprättas enligt lag och att årsredovisning avlämnas på årsstämman då också beslut tas om upprättad budget och föreslgna årsavgifter för det kommande räkenskapsåret.

Som medlem och andelsägare i föreningen har du både rättigheter och skyldigheter.

Du har rättighet att:

 • deltaga på den årliga årsstämman och föra din talan, vara med och besluta i vissa frågor samt i förekommande fall rösta i vissa frågor.
 • framföra åsikter, förslag till förbättringar m.m. tilll styrelsen (kan göras genom en inlämnad motion till årsstämman.
 • man kan också skriftligen per brev / e-post kontakta styrelsen altenativt lämna meddelande i föreningens brevlåda i port 17.
 • deltaga vid föreningens gemensamma aktiviteter.
 • i övrigt hjälpa till med föreningens angelägenheter.

Du har skyldighet att:

 • betala fastställd medlemsavgift senast på förfallodagen angiven på betalningsavin
 • underhålla bostaden invändigt
 • underhålla marken runt fastigheterna, t.ex. undvika nedskräpning av alla slag
 • följa bestämmelserna i föreningens stadgar samt de av styrelsen upprättade ordningsregler
 • visa hänsyn till övriga medlemmar och grannar.

VAR RÄDD OM VÅRA GEMENSAMMA TILLGÅNGAR !!!

 • Infobrev
 • Info letter (English)