VILUNDA ALLÉ
Ekonomisk Förvaltning - Renew Service AB Teknisk Förvaltning - Renew Service AB Trädgårdsskötsel & Vinterunderhåll - Lövhagen Mark & Trädgård AB Bredband/TV - Ownit Broadband AB Fjärrvärme - Fortum
El - E.ON Sophantering - SITA Sverige AB Städning trapphus/hissar - Lassila & Tikanoja Service AB Hissar - OTIS AB