VILUNDA ALLÉ
Ekonomisk Förvaltning - HSB Uppsala (f.d. Upplands Boservice AB - Enköping) Teknisk Förvaltning - HSB Norra Stor-Stockholm Trädgårdsskötsel & Vinterunderhåll - Lövhagen Mark & Trädgård AB Bredband/TV - Ownit Broadband AB Fjärrvärme - Stockholm Exergi
El - E.ON Sophantering - SITA Sverige AB Städning trapphus/hissar - Smart Trappstädning Hissar - Elevate Stockholm AB