VILUNDA ALLÉ

Nyhetsarkiv

230316

Infobrev för nyinflyttad finns nu under "Nyinflyttad".


220617

Årsredovisning för 2021 och OVK-intyg finns nu under "Hämta Dokument".


220511

Just nu installeras laddstolpar på ett flertal av våra p-platser.


210708

Årsredovisning för 2020 finns nu under "Hämta Dokument".


201112

I den preliminära budgeten 2021 för BRF Vilunda Allé ingick en höjning av månadsavgifterna med 1,5 %. Detta i enlighet med tidigare principbeslut om att avgifterna skall höjas med 1,5 % vartannat år. Mot bakgrund av den pågående pandemin och de effekter detta kan ha för medlemmarna har styrelsen beslutat att den planerade höjningen för 2021 inte kommer att genomföras. Styrelsens bedömning är att den enda inverkan detta kommer att ha på föreningens ekonomi är att amorteringen på föreningens lån kommer att bli något lägre under 2021. Planerade underhållsåtgärder kommer däremot att genomföras som planerat.


201101

Nu finns två märkta kärl i soprummet i vilka du kan återvinna mindre kartonger. Om kärlen redan är fulla eller om du har större emballage ber vi er istället ta dessa till en lämplig återvinningscentral t.ex. SÖRAB.


200608

Fr.o.m. 1 maj 2020 har vi gått tillbaka till vår gamla ekonomiska förvaltare Upplands BoService.


190912

Nytt försäkringsbolag, Brandkontoret - Kom ihåg att du, precis som tidigare, måste ha bostadsrättstillägg på din hemförsäkring.


190701

Nya stadgar finns nu under "Hämta Dokument"


190521

Årsredovisning för 2018 finns nu under "Hämta Dokument"


190330

Fr. o. m. 1 April 2019 tar Renew Service AB över teknisk förvaltning, fastighetsskötsel, felanmälan samt jour i föreningen. Mer information om detta inklusive journummer kommer att läggas ut i brevfacken samt sättas upp på anslagstavlorna i varje port. Fr. o. m. 1 juni kommer även ekonomisk/administrativ förvaltning att skötas av Renew och mer information om detta kommer senare.


180913

Nu kan du enkelt med ditt mobila bank-id komma åt dina avier på HSB-portalen ifall de har kommit bort med posten: https://hsbportalen-login.hsb.se/vpn/index.html